„100 x Malevich”

The idea to celebrate the 100th anniversary of Malevich’s Suprematism occurred to us when planning the May 18th, 2013 Night of Museums in Łódź. A multimedia project “100 x Malevich” was carried out at the Book Art Museum. It consisted of:
  • a panel discussion about Kazimir Malevich with professors Stanisław Fijałkowski and Janusz Zagrodzki and artist Tadeusz Mysłowski,
  • BLACKsupreSQUAREmatism, by Józef Żuk Piwkowski & friends (performance, concert, projection and lecture),
  • the display of “ThroneChair for Malevich” by Tadeusz Mysłowski,
  • a multimedia presentation of the CdA book,”Zbigniew Brzezinski: Bibliography and Drawings”.
Spotkanie oraz publiczna dyskusja o Kazimierzu Malewiczu: prof. Stanisława Fijałkowskiego, prof, Janusza Zagrodzkiego, artysty Tadeusza Mysłowskiego
 
CZARNYsupreKWADRATmatyzm – JózefŻukPiwkowski&Friends
Wystawa „KrzesłoTronu dla Malewicza” Tadeusza Mysłowskiego
 
multimedialny pokaz książki CdA „Bibliografia i Rysunki Zbigniewa Brzezińskiego”