The Zbigniew Brzezinski's Life Guide

Warsaw1928 1928-1935 Przemyśl1935-1938 Canada1938 Katyń1940 Teheran1943 Montreal1945-1950 Harvard1950 Moscow1953 Moscow1954 1955 Harvard1955 Moscow1956 Poznań1956 Warsaw1956 Budapest1956 1957 1958 NewYork1960 Berlin1961 Cuba1962 Dallas1963 August1964 Moscow1964 1965-1968 Washington1966-1968 June1967 Warsaw1968 Prague1968 1970 Japan1970 Moscow1972 1972 MiddleEast1973 Washington1974 Angola1975 Saigon1975 Helsinki1975 Beijing1976 Washington1976 Washington1977 Warsaw1977 China1978 Annapolis1978 Vatican1978 Vienna1979 Teheran1979 Afghanistan1979 1980 Gdansk1980 Washington1980 Moscow1980 1981 January1981 Poland1981 Moscow1985 Washingtin1985-1988 1986 1987-1989 1988 Afghanistan1989 Beijing1989 Poland1989 Katyn1989 Berlin1989 November15,1989 1990 Berlin1990 Warsaw1991 Moscow1991 Kiev1993 1995 1996 April1997 Madrid1997 September1997 1997 1998 Moscow1999 Warsaw2000 NewYork2001 Iraq2003 2003 2007 Berlin2009 Chernobyl2011

(A. Lubowski: „ZBIG ...” wyd. Agora, Wa-wa 2011)