list of Polish libraries

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: www.asp.gda.pl

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach: www.biblioteka.asp.katowice.pl

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: www.bg.asp.krakow.pl

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi: www.biblioteka.asp.lodz.pl

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu: www.asp.wroc.pl

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: www.biblioteka.asp.waw.pl

Biblioteka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie: www.pja.edu.pl

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku: www.bg.uwb.edu.pl

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego: www.bg.ug.edu.pl

Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego: www.bj.uj.edu.pl

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: www.biblioteka.uksw.edu.pl

Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: www.bu.kul.pl

Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : www.lib.amu.edu.pl

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego: www.buw.uw.edu.pl

Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University

w Nowym Sączu: www.biblioteka.wsb-nlu.edu.pl

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu: www.wbp.wroc.pl

Biblioteka Śląska w Katowicach: www.bs.katowice.pl

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie: www.ksiaznica.szczecin.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach: www.wbp.kielce.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie: www.rajska.info

Wojewódzka Biblioteka im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie: www.wbp.lublin.pl

Biblioteka Instytutu Polskiego w Mińsku: www.instpol.by/library/

Biblioteka Instytutu Polskiego w Wilnie: www.lenkukultura.lt

Biblioteka Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce: www.pilsudski.org