Przewodnik po życiu Zbigniewa Brzezińskiego

Warszawa1928 1928-35 Przemyśl 1935-38 Kanada 1938 Katyń1940 Teheran1943 Montreal1945-1950 Harvard1950 Moskwa1953 Moskwa1954 1955 Harward 1955 Moskwa1956 Poznań1956 Warszawa1956 Budapeszt1956 1957 1958 NowyJork 1960 Berlin1961 Kuba1962 Dallas1963 VIII1964 Moskwa1964 1965-1968 Waszyngton1966-1968 1967 Warszawa1968 Praga1968 1970 Japonia1970 Moskwa1972 1972 BliskiWschód 1973 Waszyngton1974 Angola1975 Sajgon1975 Helsinki1975 Pekin1976 Waszyngton1976 Waszyngton1977 Warszawa1977 Chiny1978 Annapolis1978 Watykan1978 Wiedeń1979 Teheran1979 Afganistan1979 1980 Gdańsk1980 Waszyngton1980 Moskwa1980 1981 I1981 Polska1981 Moskwa1985 Waszyngton1985-1988 1986 1987-1989 1988 Afganistan1989 Pekin1989 Polska1989 Katyn1XI1989 Berlin1989 15XI1989 1990 Berlin1990 Warszawa 1991 Moskwa1991 Kijów1993 1995 1996 1997 Madryt 1997 IX1997 1997 1998 Moskwa 1999 Warszawa 2000 NowyJork 11IX2001 Irak 2003 2003 2007 Berlin 2009 Czarnobyl 2011

(A. Lubowski: „ZBIG ...” wyd. Agora, Wa-wa 2011)