koncepcja

 

  dlaczego „doodles” Zbigniewa Brzezińskiego?

  dlaczego razem bibliografia i „doodles”?

  dlaczego Brzeziński i Malewicz?

  dlaczego trzy kwadraty? 

  dlaczego teraz?