jak zostać donatorem

 

 wziąć pod uwagę przynajmniej trzy rodzaje korzyści wynikające z donacji:

        - patriotyczne -  ponadnarodowe upamiętnienie Polaka zasłużonego dla kraju
        - publiczne – wsparcie finansowe ratujące zabytek i jego aktywność kulturalną
        - promocyjne - wykorzystanie "wysokiej kultury" dla biznesu, prestiżu własnego i rodziny
 
 ocenić koszty donacji jako wyjątkowo atrakcyjne z powodu:
        - oryginalności książki i pomysłu "The Library of Zbig"
        - wartości artystycznej i  edytorskiej książki, o której świadczą prestiżowe nagrody
        - hostingu donatora w kontakcie z beneficjentem, który oferuje projekt
          "The Library of Zbig" 
 
 wybrać bibliotekę z listy rekomendowanych lub wskazać inną bibliotekę,
        którą chce obdarować książką "Bibliography & Drawings by Zbigniew Brzeziński"
 
  przesłać e-mailem deklarację swojej decyzji pokrycia kosztów donacji:
        - 3 500 USD + koszty przesyłki kurierskiej  / na rzecz wskazanej z nazwy i adresu biblioteki 
 
 oczekiwać informacji zwrotnej o włączeniu do projektu "The Library of Zbig", 
        - w której znajdą się dalsze kroki i wskazówki dotyczące donacji:
        - ustaleń z beneficjentem  (biblioteką) warunków i okoliczności przyjęcia donacji (książki)
        - redakcji i druku listu donacyjnego 
        - miejsca i warunków dostarczenia przesyłki do beneficjenta lub donatora.
        - konta w banku, na które należy przekazać kwotę donacji 
 
Wszystkie zapytania prosimy kierować na adres:
Muzeum Książki Artystycznej 
ul. Tymienieckiego 24  
90-349 Łódź, Poland
kontakt e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tel: +48 502 62 64 66