koncepcja

THE LIBRARY OF ZBIG jest biblioteką symboliczną, poświęconą dorobkowi życia Profesora Zbigniewa Brzezińskiego, naszego wybitnego rodaka, zasłużonego w światowej polityce. Aktem erekcyjnym tej biblioteki są 3 listy donacyjne rodziny Tryznów, które przekazują książkę "Bibliography & Drawings by Zbigniew Brzeziński" Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece im. J.Piłsudskiego w Łodzi. Jako artyści inicjujemy akcję fundacyjną w nadziei, że znajdą się inni polscy donatorzy, dość mądrzy i zasobni, którzy podarują tę książkę 100 innym, znanym bibliotekom na świecie. Gestem tym podziękujemy Zbigowi jako rodacy za wszystko czego dokonał i umocnimy pamięć o jego dziele. Powstanie "budowla" nie o jednym ale o stu adresach wybranych bibliotek, które przyjmą "Bibliography & Drawings by Zbigniew Brzeziński" na swoją półkę "rzadkich książek." Aktem finalnym będzie artystyczna publikacja wykonana przez Book Art Museum, w której znajdą się wszyscy beneficjenci i darczyńcy, którzy wezmą udział w projekcie "The Library of Zbig". Publikacja ta zostanie im przekazana nieodpłatnie zaś jej cyfrowa postać będzie zamieszczona w internecie. Donacjom dla "The Library of Zbig" towarzyszyć mogą przedsięwzięcia promocyjne darczyńców.