suprematyzm

 Oryginalna okładka wydania 1920 r. Okładka wydania amerykańskiego 1974 r. Okładka wydania polskiego 2006 r.
 
„Przez suprematyzm rozumiem supremację czystego wrażenia (uczucia, doznania, przeżycia) w sztukach pięknych.”
„Z suprematystycznego punktu widzenia zjawiska świata przedmiotowego są same w sobie bez znaczenia; istotne są doznania jako takie – całkiem niezależnie od tego co je wywołało.”
„Przedmiotowość sama w sobie jest dlań bez znaczenia; wyobrażenia świadomości – nic nie warte.
„Decydujące są wrażenia... i w ten sposób sztuka dochodzi do przedstawienia bezprzedmiotowego – do suprematyzmu.
(Cytaty z książki:  „Kazimierz Malewicz, Świat bezprzedmiotowy, Biblioteka Bauhausu” w przekładzie z języka niemieckiego Stanisława Fijałkowskiego (tytuł oryginału: Die gegenstandslose Welt, 1927), opublikowanej przez wydawnictwo: „słowo, obraz terytoria sp. z o.o.” Gdańsk, 2006 )