rekomendacje

Wstępna lista zawiera ponad 100 adresów bibliotek rekomendowanych przez Muzeum Książki Artystycznej.

Wśród bibliotek rekomendowanych są biblioteki państwowe, wyższych uczelni i centrów sztuki książki.

Starania o akceptację udziału w projekcie „The Library of Zbig” przez wybraną bibliotekę zostaną podjęte przez Muzeum Książki Artystycznej dopiero po deklaracji  ze strony  potencjalnego darczyńcy.

Lista jest otwarta, zainteresowany darczyńca może wybrać bibliotekę spoza listy rekomendacyjnej - w tym przypadku powinien uzyskać wstępną akceptację swojej przyszłej donacji.

 

Adresy są podzielone na 3 grupy: polskie amerykańskie i z innych krajów

a/ lista bibliotek polskich

b/ lista bibliotek amerykanskich

c/ lista bibliotek z innych krajów