finansowanie

Muzeum Książki Artystycznej powołała w 1993 r. fundacja Correspondance des Arts, założona w 1990 r. przez Janusza Tryzno. Początkowo fundacja stanowiła formę organizacyjną dla działającego już od 1980 roku wydawnictwa o tej samej nazwie.  W Od 2010 roku fundacja Correspondance des Arts posiada status organizacji pożytku publicznego. Bieżąca działalność muzeum jest finansowana ze środków prywatnej firmy Correstudio, należącej do fundatorów – Jadwigi, Janusza i Pawła Tryznów. Fundacja CdA nie zatrudnia pracowników, działalność muzeum opiera się o nieodpłatną pracę rodziny fundatorów i wolontariuszy.

Zgromadzenie przez fundację CdA środków koniecznych do aplikacji o środki finansowe na remont siedziby muzeum jest możliwe pod warunkiem sprzedaży książek CdA na tzw. wkład własny. Książki CdA wydawane w niewielkich nakładach w ciągu 30 lat były sprzedawane, darowywane lub wymieniane na książki innych artystów. Najczęściej zakupu dokonywały duże biblioteki, posiadające zbiory specjalne jak: British Library w Londynie, Public Library w Nowym Jorku, Green Library w Stanford, National Gallery w Waszyngtonie, Gutenberg Museum w Mainz, Herzog August Bibliothek, National Library w Singapurze, Musaschino w Tokio, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Łódzkiego,etc. Pozostała niewielka ilość książek CdA, których nakład nie został jeszcze wyczerpany w tym pierwsze wydanie „Bibliography...” oraz cały nakład obecnego – drugiego wydania tego tytułu. Sprzedanie tych zasobów wydawnictwa CdA pozwoliłoby zgromadzić własne środki finansowe, niezbędne do aplikacji o dotację z funduszu europejskiego.