1980 – obecnie/ wydawnictwo CdA / 1987 – obecnie / gromadzenie sprzętu / 1990 – obecnie /fundacja CdA/ 1991-1993 / w Muzeum Artystów / 1993 / otwarcie MKA / 1993 – 2006 / wystawy zagraniczne w MKA / 1994 / Walter Tiemann Preis, / 1994 /Schonste Bucher aus Aller Welt / 1986 – 2010/ wystawy zagraniczne książek CdA / 1996 – obecnie /prawne regulacje / 1997 / Nagroda Miasta Łodzi / 2000 – obecnie / projekty CdA / 2000 – /w Bractwie Kawalerów Gutenberga / 2008 / nagroda „Sprężyny”/ 2010 – obecnie / wystawy kolekcji / 2012 – obecnie /członkostwo w AEMP/ 2012 / Przyjazne Edukacji/ 2013 /Zasłużone dla Kultury Polskiej/