kalendarium życia i tworczości Kazimierza Malewicza

KijówII1879 Kijów1895-96 Kursk1896–1899 Moskwa1905-10 Moskwa1910 Moskwa1912 Moskwa1913 Moskwa1913-15 Moskwa1914-15 PiotrogródXII1915 Moskwa1916 Moskwa1917-1918 Moskwa1919 Witebsk1919-1922 Witebsk1919 Piotrogród1920 Witebsk1920-21 Smoleńsk1921 Witebsk1922 Malewicz1923-26 1923-26 Warszawa20III1927 Berlin7V-30IX1927 5VI1927 Munchen1927 1928-1932 1930 Leningrad1930 1932-33 Leningrad15V1935