książki CdA

Książki CdA powstają od 1980 r. w nakładzie od kilku do kilkudziesięciu sztuk. Cechuje je ręczna robota, oryginalna grafika, nietypowa oprawa , różnorodna bryła i związek z historią sztuki książki. Potrzeby związane z ich realizacją doprowadziły do powstania Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi w willi Henryka Grohmana.

Na trzydziestoletnią historię oficyny CdA składają się 3 okresy: pierwszy, pięcioletni - gdy książki powstały jako dzieła grupy artystów założycieli wydawnictwa:  Andrzeja Graczykowskiego, Zbigniewa Janeczka i Janusza Tryzno oraz poety Zdzisława Jaskuły. Drugi – do połowy lat 90-tych - gdy Janusz i Jadwiga Tryzno współpracowali  z innymi artystami, polskimi i zagranicznymi.  Trzeci – gdy od kilkunastu lat książki CdA realizuje rodzina Tryznów. Ewolucji uległ też preferowany przez wydawnictwo typ książki artystycznej. Początkowo były to głównie książki w formie kodeksu, tzw. „book –works”, potem pojawiły się eksperymenty z bryłą kodeksu, następnie obiekty książkowe, w tym „książki lentykularne” z efektami 3D. Stosunkowo najmniej książek CdA, to tzw.”just-books”. Z książkami CdA równolegle i bezpośrednio związane są projekty CdA oraz druki CdA.