list donacyjny

List donacyjny w książce jest dokumentem, który wskazuje na jej proweniencję.

W tym przypadku ważna jest też jego kreacyjna rola w projekcie „The Library of Zbig”

Treść listu donacyjnego określa darczyńca i przesyła do Muzeum Książki Artystycznej

List donacyjny drukuje i oprawia na życzenie darczyńcy Muzeum Książki Artystycznej.

List donacyjny znajduje się na dnie pudła i jest trwale z nim połączony.

W liście donacyjnym warto wskazać motywy darowizny dla wybranej biblioteki.

List donacyjny powinien być sygnowany osobiście przez darczyńcę.

Treść wszystkich listów donacyjnych zostanie opublikowana po zakończeniu projektu.

Forma druku i oprawy listu donacyjnego jest pokazana na zdjęciach poniżej.


  • Biblioteka Piłsudskiego
  • Biblioteka Narodowa
  • Biblioteka Kongresu