nakład lniany

 

ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI
BIBLIOGRAFIA I RYSUNKI
na podstawie
ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI PRACE DRUKIEM
opracowania
The Center for Strategic and International Studies, 1992
oraz wyboru 34 z 258 rysunków
ZBIGNIEWA BRZEZIŃSKIEGO
projekt, opracowanie graficzne i komputerowe oraz realizacja książki
Jadwiga, Janusz i Paweł Tryzno
tekst złożono czcionką Helvetica 12 punktów i wydrukowano na papierze lnianym 
ręcznie czerpanym w firmie CdA, matryce rysunków i tekstów wykonał Andrzej Jacel
książkę oprawił Lech Huniewicz
nakład 150 egzemplarzy wydany w dwóch częściach:
część A numerowana od 0 do 75
część B numerowana od 76 do 150
wszystkie egzemplarze są sygnowane przez autora
Nr....
CORRESPONDANCE DES ARTS III 
wrzesień 1993 r. 
Muzeum Artystów w Łodzi